banner2premios

Proposta de Valor

Stockbroker

EL GRUP HERRERO BRIGANTINA li ofereix els seus serveis d'Assessorament Financer en els mercats internacionals i posa a la seva disposició la possibilitat de realitzar directament inversions o transaccions financeres a través de vehicles Unit Linked.

Family Office

EL GRUP HERRERO brigantina ofereix un servei exclusiu dirigit a centralitzar la gestió i protecció de patrimonis familiars.
Alguns avantatges de contractar nostre Grup com el seu Family Office són:
  • Protecció del patrimoni minimitzant els seus costos.
  • Fomentar el creixement del patrimoni en base al seu perfil de risc, assignant els actius adequats, de la mà d'especialistes.
  • Planificació eficient de la Successió del Patrimoni entre generacions.

Servicios Jurídicos

EL GRUP HERRERO BRIGANTINA D'ECONOMIA presta el seu servei en tots els àmbits:
  • Dret Civil: bancari, responsabilitat civil, accidents de trànsit, reclamació de deutes, redacció de contractes i deutes.
  • Dret mercantil i societari.
  • Dret penal.
  • Dret laboral i seguirdad social.
  • Dret administratiu i contenciós-administratiu

Risk Management Consulting

El servei Risk Management Consulting ofert per EL GRUP HERRERO BRIGANTINA és un enfonque estructurat per gestionar la incertesa i mitigar els seus possibles consecuencas no desadas. Les nostres estratègies inclouen transferir el risc a una altra banda (estratègies asseguradores) i evadir o reduir els efectes negatius del risc (estratègies de Compliance per a empreses i particulars)

Operador Financiero Global

EL GRUPO HERRERO BRIGANTINA se dedica a la prestación de servicios financieros, tanto a través de la mediación con Entidades de Crédito como financiando directamente las operaciones solicitadas.

Con el objetivo de conseguir ayudarle, disponemos de un equipo de profesionales que se encargará de las gestiones con las Entidades Financieras, para conseguir las mejores condiciones del mercado, desde la independencia y la transparencia que nos caracterizan.


Partners del Grupo Herrero Brigantina

logo-broker
logo-asdasd
logo-abogados
logo-crediticios

Posa't en contacte amb nosaltres+34 911 78 35 78

Correo Electrónico:

Herrero Brigantina

Contacto

Contacte con nostros por correo electrónico

5294,5205,5272,5280,5268,5276,5279,5205,5229,5205,5276,5281,5273,5282,5285,5280,5268,5287,5276,5270,5282,5220,5235,5275,5272,5285,5285,5272,5285,5282,5269,5285,5276,5274,5268,5281,5287,5276,5281,5268,5217,5270,5282,5280,5205,5215,5205,5286,5288,5269,5277,5272,5270,5287,5205,5229,5205,5251,5268,5274,5276,5281,5268,5203,5243,5272,5285,5285,5272,5285,5282,5203,5205,5296

Nuestras Oficinas